Gregoriaans koor Schoorl

Viering in kapel Westerhout

Op zondag 23 juni is er een oecumenische kerkviering in de sfeervolle kapel van Zorgcirkel Westerhout, van Houtenkade 3 te Alkmaar. Voor de voorganger Teresa Takken is dit haar laatste dienst in deze kapel, omdat zij met pensioen gaat.

Extra luister wordt bijgezet door het koor ‘Veni Foras’ dat deze dienst ondersteunt met een tiental gevarieerde liederen: vier gregoriaanse gezangen, een lang Middeleeuws lied van Hildegard von Bingen, een  Engels lied, twee Russische orthodoxe liederen en een feestelijk slotlied.

We nodigen u daarom uit om deze luisterrijke viering bij te komen wonen op  zondag 23 juni die begint om 10.45 uur

 

 

 

 

 

 Andere koordiensten en optredens vindt u onder het kopje nieuws.

Er is geen video geplaaatst

Veni Foras  

Het koor  'Veni Foras' (treedt naar buiten) zingt in diensten en een enkele maal in een bijeenkomst voor een speciale  gelegenheid.       

Sinds 1997 na de oprichting hebben wij a capella gezongen in Schoorl, Groet, Bergen, Alkmaar en Heiloo. Vooral in de Kersttijd en in de periode van Pasen en  Pinksteren.

Wat zingen wij ?

V E N I  F O R A S zingt behalve de eenstemmige Gregoriaanse gezangen ook meerstemmige kerkelijke liederen en 'oude muziek', zoals  koormuziek van William Byrd, J.Arcadelt en Melchior Franck.
Het koor is klein, bestaat uit mannen en vrouwen en streeft een doorleefde interpretatie van deze oude muziek na, waarbij de verschillende stemsoorten bas, tenor, alt en sopraan evenwichtig zijn verdeeld.

 

 

 Contact:
e-mail: minpar@quicknet.nl
www.gregoriaanskoor-schoorl.nl

 

 


Op dit moment oefenen wij voor een dienst die gehouden wordt in de kapel van 'Westerhout' te Alkmaar in de maand februari van het volgend jaar. 

Op 1 April van dit jaar heeft het koor gezongen in de St. Laurentiuskerk te Oudorp tijdens de Paasviering. Een mooie kerk met een goede akoestiek.  

Vorig jaar zongen wij voor de viering in het pittoreske, witte kerkje van Groet dat plaatsvond op zondag 3 december om 10.00 uur. In deze zogenaamde Avondmaaldienst, geleid door dominee Lettie Oosterhof, zongen wij een Introitus, een Alleluia, het meerstemmige 'Our Father' en het Ave Maria van Arcadelt.

 


Ons koor trad ook op  in de Kathedraal van Den Bosch ter gelegenheid van het Gregoriaans Festival; in combinatie met het feestelijk gebeuren rondom Jeroen Bosch.

Op zondag 15 januari 2017 zongen wij  om 11.00 uur  in de kapel van het zorgcentrum Westerhout, van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Tijdens de kerkdienst rondom het feest van Driekoningen zongen wij de volgende gezangen: Ecce Advenit, Kyrie (Sisask), Graduale, hymne Driekoningen, Alleluia, onze vader (Rimsky Korsakov), Santo (Sanctus), Agnus Dei, Vidimus Stellam, Driekoningenlied.

 


 

 Wij zoeken voor ons koor nog enkele nieuwe leden. Het koor bestaat uit ongeveer tien leden, zowel mannen als vrouwen, waarbij de verschillende stemmen bas, tenor, alt en sopraan evenwichtig zijn verdeeld. Heeft u belangstelling? (U kunt eventueel meedoen op projectbasis voor ongeveer een half jaar.)

U kunt een repetitie bijwonen (elke dinsdagmorgen van 10.15 uur tot 11.45 uur) in huize  'Iduna', Duinweg 36  1871 AC (hoek Boschmansweg) te Schoorl of contact opnemen via e-mail: minpar@quicknet.nl

Met vriendelijke groet

Johan Mink