oefenen in coronatijd

Het programma voor zondag 18 januari in Westerhout (van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar) ziet er als volgt uit:

1. Introitus: Ecce advenit

2. Kyrie: Alme Pater

3. Gloria VIII

4. Alleluia: Driekoningen

5. Onze Vader: Rimsky Korsakov (meerstemmig)

6. Communio: Vidimus

7. Kings of Orient: David Willocks (meerstemmig)

8. Gaudens in Domino (meerstemmig)

9. Jube Domine (meerstemmig)

We hopen u op deze dag bij deze dienst en koorzang te mogen begroeten.

Op 18 januari 2015 verzorgen wij mede de viering van Driekoningen. Wederom in de sfeervolle kapel  van Westerhout te Alkmaar.Te zijner tijd vermelden wij het programma op de website.

Pinksterviering

Zondag 8 juni verzorgt 'Veni Foras' om 10.30 uur de dienst in Westerhout

(van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar) in de sfeervolle kapel van het voormalige St. Elisabethziekenhuis.Behalve de zang van het Gregoriaans kunt u ook drie meerstemmige liederen beluisteren van W. Byrd en twee vierstemmige gezangen n.a.v. het onderstaande Programma:

1. Introitus VIII

2. Kyrie (Alme Pater)

3. Gloria VIII

4. Alleluia 411

5. Alleluia IV

6. SAnctus, Benedictus (W. Byrd)

7. Agnus Dei (W. Byrd)

8. Gezang: Gij hebt uw Woord gestand gedaan

9. Kom, heil'ge Geest (Taize)

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 14 en 15 juni  2014 zal voor de vijfde keer het Nederlands Gregoriaans Festival plaatsvinden te Ravenstein (onder Nijmegen).

Tijdens de lustrum-editie zullen verschillende koren en ensembles te horen zijn.

Zie verder websiten NGF: www.gregoriaansfestival.nl 

Zaterdag 21 december om 19.00 uur zingen wij in de kerkdienst het volgende:

Introitus: Gaudete

Kyrie,De Angelis

Graduale, Universi

Pater Noster

Sanctus en Agnus Dei

Communio, Jerusalem

Drie meerstemmige Marialiederen; O Bone Jesu, Ave Maria (Arcadelt) en 'No wind at the window'